Vision og værdier

Vision for Vor Frelsers Kirke

”Vor Frelsers Kirke vil som bykirke være i samspil med vort sogn, samfund og samtid.
Vor Frelsers Kirke er præget af engagement og liv.
Vi vil formidle glæden ved at tro og medvirke til at give svar på livets store spørgsmål.”

Værdier/værdigrundlag

Tro
Åbenhed
Fællesskab
Mangfoldighed
Engagement
Nærvær

Dette kendetegner os

Kvalitet
Professionalisme
Glæde
Medmenneskelighed
Fordybelse
Alsidighed
Traditioner

Empati