Menighedsråd

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes i Sognehuset med et rullende skift tirs-, ons, og torsdage klokken 17.00. Planen for menighedsrådsmøder i 2024 kan ses her.
​Alle menighedsrådsmøderne er offentlige. 
Dagsordenen vil være fremlagt på kirkekontoret ugen før mødet. 
Beslutningsreferatet vil være klar senest en uge efter mødet, og kan derefter rekvireres på kirkekontoret hos kordegnen eller tilsendes via mail. 
Evt. aflysning af et møde vil blive bekendtgjort ved opslag på kirkekontoret.

Menighedsrådets opgaver

Valgperioden for menighedsrådet er 4 år. Menighedsrådet er tiltrådt den 1. søndag i advent 2020. Næste valg foregår i september 2024. Ved interesse for menighedsrådets arbejde eller ønsker om at være en del af rådet kan kordegnen kontaktes.

Menighedsrådets medlemmer afgiver en erklæring på ære og samvittighed om, at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Desuden er menighedsrådets opgave dels at varetage administrationen af kirkens ejendom og økonomi og dels at være arbejdsgiver for den del af personalet som rådet har ansat.

Torben Mørup

Torben Mørup
Formand
Kirkeudvalget
Valgbestyrelsen
Repræsentant i Folkekirkens Hus

Elisabeth Poulsgaard Nebeling

Elsebeth P. Nebeling
Næstformand
Kirkeudvalget
Informationsudvalget
Valgbestyrelsen

Birthe Lygum

Birthe Lygum
Kasserer
Aktivitetsudvalget
Grøntudvalg
Repræsentant i KKEF's bestyrelse

Bodil Ohrt

Bodil Ohrt
Kontaktperson
Valgbestyrelsen
Formand for Grønt udvalg
Aktivitetsudvalget

Elisabeth Damm-Bank

Elisabeth Damm-Bank
Kirkeværge
Præstegårdsudvalget

Andreas Nielsen

Andreas Nielsen
Formand for informationsudvalget

Christian Bogh

Christian Bogh
Sognepræst
Informationsudvalget
Grønt udvalg

Ulla Nielsen

Ulla D. Nielsen
Aktivitetsudvalget
Kirkehøjskolen

Udvalg

Kirkeudvalg:
Udvalget består af:

  • Torben Mørup
  • Elsebeth P. Nebeling
  • Birthe Lygum

Præstegårdsudvalg:
Udvalget fører tilsyn med den til kirken hørende embedsbolig. Udvalget kan foretage mindre vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser af redskaber og materialer til vedligeholdelse og drift inden for rammerne af budgettet for embedsboligen.

Udvalget består af:

  • Elisabeth Damm-Bank

Kommunikationsudvalg:
Informations/redaktionsudvalget er ansvarlig for, at der månedligt annonceres i dagspresse, fremstilles kalenderudskrifter til Kirke og Sognehus, samt for udvikling og vedligeholdelse af kirkens hjemmeside.

Udvalget består af:

  • Andreas Nielsen, formand
  • Elsebeth P. Nebeling
  • Pia Enghild
  • Christian Bogh

Aktivitetsudvalg:
Aktivitetsudvalget arrangerer og afholder menighedsrådets arrangementer i sognehuset, udflugter og andre arrangementer af folkelig, kulturel og social art.

Udvalget består af:

  • Bodil Ohrt, formand
  • Ulla Nielsen
  • Birthe Lygum
  • Sarah Asp

Valgbestyrelse:

Udvalget forbereder kommende menighedsrådsvalg.

Udvalget består af:

  • Torben Mørup
  • Elsebeth Nebeling
  • Bodil Ohrt
  • Pia Enghild