Særlige gudstjenester

Fastelavnsgudstjeneste i Vor Frelsers Kirke

Der var ikke sparet på fantasien i børnenes valg af kostumer, da kirken havde inviteret til familiegudstjeneste fastelavnssøndag. Sørøvere, trolde, bier, kaptajner, danserinder, disko-piger og engle i en skøn forening, fyldte godt på bænkene og i midtergangen til denne anderledes gudstjeneste, tilrettelagt helt på børnenes præmisser med salmesang, bibelhistorie og en altergang, hvor alle i skøn forening omkring nadverbordet oplevede gudstjenestens fællesskab på en anderledes måde.

Efter gudstjenesten indtog den farverige flok Sognehuset, hvor der blev serveret frokost. Og så blev der slået til tønderne med brask og bram. Store som små gik til opgaven med stor energi, højt humør og en glubende appetit, da tøndernes indhold endelig faldt ud til de forventningsfulde og fantasifulde tøndeslageres store fryd. Efter kåringen af både kattekonger og dronninger var der kaffe og fastelavnsboller til alle.

Allehelgensgudstjeneste

Den 1. søndag i november måned er det Allehelgensdag. 

I den Lutherske Evangeliske Kirke, som Den danske Folkekirke er en del af, har vi ingen helgener, men hver især har vi grave, som gemmer vore kære. 
Deres navne lever i mindet, og nogle kan læse navnene på kirkegårdens gravsten - disse navne, som for os alle kalder en række minder frem.

Der kan være mange ting i hverdagene som kræver vore tanker, vore kræfter og vor tid, så vi ikke hver dag går og tænker på vore døde. Og sådan skal det også være.

Men engang imellem kan det gøre godt at tage sig tid til at stoppe op et kort øjeblik, spænde fra og tænke på dem, som havde en særlig betydning for os. Måske var det en bedstemor eller bedstefar, en mor, en far, en nær ven, et barn eller hvad de nu hver især havde af 'titler' - mennesker, der lærte én dybden i begreber som tryghed, varme, bøn, tilgivelse, befrielse, livsmod, nærhed. De gjorde livet mere værd at leve for os.

Allehelgens søndag mindes vi med taknemmelighed i hjerte og sind, det de gav os af glæde og tro til livet, - og takker vor Gud og Far i himlen for, hvad han gennem dem gav os af kærlighed og hjertevarme. I salmer, i tekstlæsninger og i prædiken, er der dette specielle tema denne ene søndag om året.

Døvegudstjeneste

I Vor Frelsers Kirke afholdes regelmæssigt døvegudstjeneste ved døvepræsten i området vest for Storebælt. 
Døvegudstjenesten er åben for alle; men er specielt tilrettelagt for hørehæmmede som bruger tegnsprog.

Skolegudstjenester

I et samarbejde med Skt. Nikolaj skole afholder sognepræst Sarah Asp en række skolegudstjenester i Vor Frelsers Kirke. 

Skolen holder hvert år i december en lysgudstjeneste i forbindelse med Skt. Lucia dag og en afslutningsgudstjenenste inden juleferien, hvor en af klasserne opfører et krybbespil.

Til påske holdes der gudstjeneste med passionsspil.

Derudover afholdes der løbende årgangsgudstjenester, hvor skolens elever er delt op efter alderstrin.