FØDSEL - NAVNGIVNING - DÅB

Fødsel

1 – 3 dage efter fødslen registreres barnet i cpr-systemet af kordegnen, som får direkte besked fra jordemoderen. 
Ugifte par får fælles forældremyndighed ved at indtaste Omsorgs- & Ansvarserklæring på www.borger.dk hvis begge parter har NemID. 
Dette skal ske senest 14 dage efter fødslen. Har man ikke NemID, kan kirkekontoret kontaktes for yderligere oplysninger.

Navngivning

Et barn skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Dette foregår på www.borger.dk  hvis begge parter har NemID, eller ved at barnet bliver døbt. 
Har man ikke NemID, kan kirkekontoret kontaktes for yderligere oplysninger. 
Datoen for dåb aftales med kordegnen eller en af kirkens præster.

Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed og medlem af folkekirken. Derfor er det en festdag i Vor Frelsers Kirke, hver gang et lille barn bliver døbt. 
Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. 
Man kan sige, at dåben er en gave fra Gud til barnet, som forældre eller faddere siger ja tak til, på barnets vegne.
Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Hvis dit barn skal døbes, kan du kontakte kirkekontoret: kordegn@vorfrelserkirke.dk eller vores præst Christian Bogh chbo@km.dk
Så finder vi sammen et tidspunkt til dåben og dåbssamtalen, hvor vi taler lidt mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle faddere går i kirke med barnet, andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med en kristen dåb. 
I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. 

Sådan foregår dåben

En dåb i Vor Frelsers Kirke er en del af søndagens gudstjeneste. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.
Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se hvad der sker.
Præsten begynder med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud. Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.

  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.
  • Præsten spørger: Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!
  • Tror du på Jesus Kristus, Hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!
  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!
  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben, og som de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten. Som dåbsfamilie går I ud af kirken sammen med præsten, når gudstjenesten slutter. Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i et lokale ved våbenhuset, hvor I kan trøste, skifte ble eller hvad der nu er brug for med sådan en lille størrelse.

Hvad skal barnet hedde

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. 
Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. 
Måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde.
Man må ikke kaldt sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. 
Ankestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.

Traditioner

I Vor Frelsers Kirke giver vi ”Sigurd fortæller Bibelhistorier” som gave, når et barn bliver døbt. Vi håber, at I som forældre og faddere vil bruge den sammen med jeres barn, og derigennem kan få inspiration til at fortælle om dåben og troen, og måske få gode ideer til, hvordan I kan fejre dåbsdagen i familien.