Indsamling

Oversigt over indsamlinger

Hvad samler Vor Frelsers Kirke ind til?

I Vor Frelsers kirke samles der til gudstjenesterne ind til forskelligt kirkeligt hjælpearbejde.

Menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke, har ladet det været op til den tjenstegørende præst, at bestemme om der skal samles ind den pågældende søndag.

Bortset fra kollekten til Det Danske Bibelselskab er det frivilligt om der foretages indsamling i kirken.

Annonceres der ikke særlig indsamling, går pengene til legat for ubemidlede konfirmander som bestyres af en bestyrelse med sognepræst Trine Villumsen som formand.