KIRKENS ORGLER

Kirkens orgler

Kirkens (og byens) ældste orgel er bygget i 1929 af Marcussen og Søn. Orgelets pneumatiske mekanik blev kort efter ibrugtagningen ganske umoderne, hvorfor instrumentet hurtigt blev meget omdiskuteret. Allerede i 1950'erne var der planer om enten at ombygge instrumentet eller at erstatte det med et nyt. 
Orgelet besidder gode og eftehånden meget sjældne klanglige egenskaber, og ved restaureringen i 2000-2001 blev også Marcussen orglet restaureret og er således fuldt funktionsdygtigt.
Orglet har 34 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal.

Kirkens nye hovedorgel er bygget af P.G. Andersen og Bruhn. Instrumentet blev bygget for at imødekomme kravene fra et væsentligt bredere repertoire, end det var muligt at spille på Marcussen orglet. Med dette orgel har kirken fået et alsidigt instrument, der med sine utallige klangmuligheder er et inspirerende redskab for organisten ved såvel gudstjenester som koncerter. Orglet har 43 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal.
Orglet blev taget i brug Påskedag 2002.

Udover de to større instrumenter har kirken et lille kisteorgel. Dette orgel bruges ved mindre gudstjenester og i kammermusikalske sammenhænge. 

Kirkens hovedorgel: