Konfirmation

Konfirmation 

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja til den kristne tro på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok eller rigtigt. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, og hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse i Vor Frelseres Kirke foregår én gang om ugen.
Information om indskrivning og undervisningens start kommer ud til skolerne. 

Undervisningen begynder som regel i september. 
Boldesager Skoles elever begynder ikke før november.

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, lytter, ser film, måske laver vi rollespil eller andre spændende ting.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i et antal gudstjenester op til din konfirmation. Blandt andet i den ungdomsgudstjeneste, du skal være med til at lave sammen med de andre på dit hold.

Datoer for konfirmationer

Konfirmationer ved Vor Frelsers Kirke ligger på faste dage efter følgende skema:
Boldesager Skole: 2. søndag efter påske kl. 10.30
Sankt Nikolaj Skole: 3. søndag efter påske kl. 10.30

 

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Vor Frelsers Kirke, går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – hvor du skal sidde sammen med din familie. Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander.
Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter trosbekendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at bede Fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Tilmelding til konfirmation

Konfirmandtilmelding

Punkt 1
Klik her for at tilmelde dit/ jeres barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID.  Dette gøres ved at den ene af jer forældre starter tilmeldningen via ovenstående link, og den anden forældre får en mail med et link, som underskrives med NemID. Hermed giver I ved fælles forældremyndighed begge samtykke til tilmeldingen. 

I tilmeldningsformularen bliver I spurgt, om I vil tilmelde jeres barn i bopælssognet. Her er det vigtigt, at I orienter jer om, hvilket sogn I bor i. Dette kan gøre via Sogn.dk. 
Hvis ikke I bor i Vor Frelsers Sogn, skal I vælge nej til til at barnet skal gå til forberedelse  og konfirmation i bopælssognet. Herefter skriver I Vor Frelsers sogn i feltet forberedelse- og konfirmationssogn.

Hvis dit/ jeres barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal vi bruge en kopi af dåbsattesten.

Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. november, men du/ I kan tidligst tilmelde dit/Jeres barn året før konfirmationen.

Hvis du/ I har brug for at tilmelde dit/ jeres barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du/ I velkommen til at kontakte kirkekontoret her.

Punkt 2
Når dit barn er tilmeldt konfirmandforberedelse bedes du/ I logge ind på konfirmandkommunikation med dit / jeres NemID. Her bedes du/ I svare på de spørgsmål, der ligger til besvarelse. 
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre logge ind og svare på spørgsmålene.
Login til konfirmandkommunikation klik her