Oversigt over kirkens brug

Babysalmesang finder sted tirsdage fra kl. 10.00 - 10.45 og yderlige oplysninger kan indhentes hos præst Trine Villumsen.

Der er gudstjeneste i Vor Frelsers kirke alle søn- og helligdage kl. 10.00. Derudover er der et antal gudstjenester i eftermiddags- og aftentimerne. Juleaftensdag er der to gudstjenester: kl. 14,30 og kl. 16,00.

Den aktuelle gudstjeneste- og prædikantliste er en del af kirkefolderen, som findes i kirkens våbenhus og ligeledes på hjemmesiden under afsnittet kalender.

Der er 2 konfirmandhold; et hold fra Skt. Nikolaj skole og et hold fra Boldesager skole.

Der afholdes 10 - 12 koncerter om året.