Du er her: 

Everybody comes from somewhere

En musikalsk fortælling med afsæt i Marc Bernsteins liv og opvækst.

I koncerten kobles samspillet mellem musik og storytelling og den synergi der udspringer heraf, med henblik på at opsøge, forstå, føle og formidle menneskers ophav gennem musikken.

Omdrejningspunktet for koncerten vil være fortællinger med afsæt i kunstnerens og publikums slægtshistorie og musikkens evne til at adressere de hertil knyttede følelser på tværs af tid, rum og kulturelle tilhørsforhold. Det er således musikkens evne til at formidle især de grundlæggende følelser på tværs af kulturer og, måske endnu vigtigere, også musikkens evne til at vække disse og mere komplekse følelser i mennesker.

Gennem musikken opsøges og aktiveres de emotionelle fællesnævnere der ligger udenfor sprogets rækkevidde og er genkendelige på tværs af menneskers personlige fortællinger, hvorved det bliver dem muligt at spejle sig i og i nogle tilfælde føle hinandens fortællinger. Målet er at kunstnere og publikum opnår en dybere forståelse af hvem de selv er, og som følge heraf også får en større forståelse af hvem deres medmennesker er.

Marc Bernstein, saxofon
Jonas Berg (S) keyboards
Thommy Andersson, bas
Devin Gray (USA), trommer

Der er gratis adgang.

Del dette: