Oversigt over indsamlinger

Hvad samler Vor Frelsers Kirke ind til?

I Vor Frelsers kirke samles der til gudstjenesterne ind til forskelligt kirkeligt hjælpearbejde.

Menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke, har ladet det været op til den tjenstegørende præst, at bestemme om der skal samles ind den pågældende søndag.

Bortset fra kollekten til Det Danske Bibelselskab er det frivilligt om der foretages indsamling i kirken.

En opdateret liste vil snart fremgå på denne side