Menighedsrådet

Menighedsråds møder

Menighedsrådsmøder afholdes i Sognehuset onsdage klokken 18. Fra mødet i august er tidspunktet dog ændret til kl. 17.00

Dagsordenen vil være fremlagt på kirkekontoret fra onsdag før mødet, og beslutningsprotokollen vil være fremlagt en uge efter mødet.

Evt. aflysning af et møde vil blive bekendtgjort ved opslag på kirkekontoret. Møderne er offentlige.

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådets medlemmer afgiver erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. 

Desuden er menighedsrådets opgave dels at varetage administrationen af kirkens ejendom og økonomi og dels at være arbejdsgiver for den del af personalet som rådet har ansat.

Dato for møder i 2017 er følgende:

Se evt. vores kalender for specifik information.

onsdag d. 04. januar

onsdag d. 1. februar

onsdag d. 08. marts

onsdag d. 05. april

onsdag d. 17. maj

onsdag d. 14. juni

onsdag d. 09. august

onsdag d. 9. september

onsdag d. 11. oktober

onsdag d. 08. november

onsdag d. 06. december

 

 

Peter Guldager Mogensbjerg (Formand; medlem af kirkeudvalget, formand for valgbestyrelsen)
Birthe Marie Toft (Næstformand; kirkeudvalget, informationsudvalget, valgbestyrelsen)
Jens-Peder Hallum-Olesen (Kasserer og kontaktperson; kirkeudvalget)
Joanna Bornemann (Kirkeværge; formand for præstegårdsudvalget, aktivitetsudvalget)
Bodil Orth (formand for aktivitetsudvalget)
Annie Graae (formand for informationsudvalget, aktivitetsudvalget)
Mette Guldager Mogensbjerg (præstegårdsudvalget, aktivitetsudvalget)
Ellen Langelund (præstegårdsudvalget, aktivitetsudvalget)
Torben Mørup (informationsudvalget, valgbestyrelsen)
Carsten Holmgaard (suppleant)
Trine Villumsen (kirkebogsførende sognepræst; aktivitetsudvalget)
Christian Bogh (sognepræst; informationsudvalget)