Oversigt over indsamlinger

Hvad samler Vor Frelsers kirke ind til?

I Vor Frelsers kirke samles der til gudstjenesterne ind efter den af præsteforeningen publicerede indsamlingsliste.

Listen er udarbejdet af FKOF - Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg.

Menighedsrådet ved Vor Frelsers kirke har ladet det været op til den tjenstgørende præst, at bestemme om der skal samles ind den pågældende søndag.

Bortset fra kollekten til Det Danske Bibelselskab er det frivilligt om der foretages indsamling i kirken.

Se listen over kollekter her

Indsamlinger i Vor Frelsers kirke annonceres forud i kirkefolderen. Den af præsteforeningen publicerede godkendte kollektliste indeholder følgende kollektdage:

 

Kirkeligt samfunds arbejde i sydslesvig

1. søndag i adventTrankebarfondet
 2. søndag i adventKirkeligt samfunds arbejde i sydslesvig
3. søndag i adventHans Tausens fond