Kirkehøjskole

Sognehuset ved Vor Frelsers Kirke

Foråret 2015


Det gode og det onde

En selvstændig fortsættelse af efterårets tema ”Etiske dilemmaer”.

Velkommentil en foredragsrækkemedengagerede og vidende

personer, der vil sætte fokus på forskellige problemstillinger

omkring det gode og detonde– imennesket, i samfundet.

Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti, og foredragene arrangeres i

samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. De enkelte foredrag kan høres

uafhængigt af hinanden og foregår i sognehuset ved Vor Frelsers Kirke, Kirkegade

24, 6700 Esbjerg. Programudvalget består af Annie Graae, Linda Roslyng, Inger

Jensen og Kirsten Clausen. Kontakt: Annie Graae, e-mail: anniegraae@hotmail.com,

tlf.: 75 45 34 20. Logo: Ditte Nørup Andersen.

Der er gratis adgang. Kaffe og drikkevarer kan købes i pauserne.

Medbring selv madpakke.

 

Lørdag den 31. januar

Kl. 10.15 – 11.45

”Anlæg for det gode, hang til det onde”

Prof. emeritus dr. theol. et phil. Peter Kemp

Filosoffen Immanuel Kant siger i første

kapitel af sin bog om at

mennesket har anlæg for det gode, men

også hang til det onde. Hangen til det

onde forudsætter vi, når vi f.eks. betragter

massemorderen Anders Behring

Breivik, der den 22. juli 2011 myrdede 77

mennesker, som egnet til straf. Anlægget

for det gode forudsætter vi, når vi f.eks.

som Søren Kierkegaard må forstå

kærlighedens gerninger som drevet af en

guddommelig magt, vi ikke behersker,

men som kommer bag på os.

 

Lørdag den 31. januar

kl. 12.15 – 13.45

”Ondskab i filosofisk perspektiv”

Museumsleder ph.d. og cand.mag. et phil. Frederik Strand