Hver søndag efter gudstjenesten inviteres menigheden på en kop kaffe i sognehuset

 


 

Obs! Der er ikke Babysalmesang i uge 7

 


 

Fastelavnsgudstjeneste d. 7. februar kl. 10.00 - tryk på billedet af kirkebladet her til højre og gå til side 5!!
Syng fra Højskolesangbogen

Højskolesangbogen er så småt ved af blive genopdaget af de generationer, som ikke er vokset op med fællessang, men som finder stor glæde ved at få lov at synge sammen med andre. - Det vil vi i Vor Frelsers kirke gerne være med til at bære fremad.

Vi inviterer derfor til fire sangaftner, hvor vi håber, at alle generationer - både dem, der allerede kender Højskolesangbogen og dem, der gerne vil lære den at kende - sammen kan synge nogle af sangene og salmerne derfra.

Vi fik lagt rigtig godt fra land den 17. december 2015. Mere end tredive sangglade deltagere mødte frem, og vi sang af karsken bælg.

Vi håber at se endnu flere i det nye år, hvor vi synger den 7. januar, den 11. februar og den 10. marts. Alle dage er torsdage, og det er fra kl. 19.00 til 20.30 i Sognehuset.

Kom og syng med - og ønsk, hvad du gerne vil synge.

 

   


 

Babysalmesang

tirsdag  kl. 10.00 i kirken

Der er ikke Babysalmesang i uge 4 og 7 i 2016.

 

Babysalmesang henvender sig til de helt små børn (0-12 mdr.) og deres forældre.

Vi mødes 15 gange i kirken en formiddag om ugen, hvor der synges, danses, leges og vugges med børnene.

Babysalmesang ledes af musikpædagog Eva Bjørn.

Efter 45 min. intens aktivitet i kirken går vi over i sognehuset og får kaffe og brød, og børnene får ofte deres frokost.

Alle er velkomne. - Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Yderligere oplysninger hos 
sognepræst Trine Villumsen, tlf. 7512 0274, mail TV@KM.dk

 


   

Åbningstider:   

 

Kirken:

tirsdag - fredag kl. 9.00 - 15.00

Kirkekontoret: tirsdag - fredag kl. 9.00 - 12.30
torsdag tillige kl. 15.30 - 17.00

 

 


 

 

Klik på billedet for at downloade kirkebladet

 

Klik på billedet for at downloade Sognearrangementer 

 

 
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59