Hver søndag inviteres menigheden på en kop kaffe i sognehuset efter gudstjenesten

 


 

 Familiecafé i Vor Frelsers Kirkes Sognehus.

 

Caféen er et tilbud til sårbare familier og enlige, som kan komme og få en uformel snak om deres problemer over en kop kaffe eller the.


Vor Frelsers Kirkes menighedsråd er gået sammen med Kirkens Korshær om projektet som tænkes gentaget med 14 dages mellemrum.


Caféen er åben om onsdagen i ulige uger fra 10.00 til 11.30.


Kirkens Korshær stiller med en projektleder og fra Vor Frelsers Kirke deltager frivillige fra kirkens menighedsråd.


  


 

Babysalmesang

tirsdag  kl. 10.00 i kirken

BABYSALMESANG ER AFLYST I UGE 41 OG 42 - VI SES I UGE 43 :-) 

 

Babysalmesang henvender sig til de helt små børn (0-12 mdr.) og deres forældre.

Vi mødes 15 gange i kirken en formiddag om ugen, hvor der synges, danses, leges og vugges med børnene.

Babysalmesang ledes af musikpædagog Eva Bjørn.

Efter 45 min. intens aktivitet i kirken går vi over i sognehuset og får kaffe og brød, og børnene får ofte deres frokost.

Alle er velkomne. - Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Yderligere oplysninger hos 
sognepræst Trine Villumsen, tlf. 7512 0274, mail TV@KM.dk

 


   

Åbningstider:   

 

Kirken:

tirsdag - fredag kl. 9.00 - 15.00

Kirkekontoret: tirsdag - fredag kl. 9.00 - 12.30
torsdag tillige kl. 15.30 - 17.00

 

 


 

 

Klik på billedet for at downloade kirkebladet

 

Klik på billedet for at downloade Sognearrangementer 

 

 VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59