Hver søndag inviteres menigheden på en kop kaffe i sognehuset efter gudstjenesten

 Kirkehøjskole

Sognehuset ved Vor Frelsers Kirke

Foråret 2015


Det gode og det onde

En selvstændig fortsættelse af efterårets tema ”Etiske dilemmaer”.

Velkommentil en foredragsrækkemedengagerede og vidende

personer, der vil sætte fokus på forskellige problemstillinger

omkring det gode og detonde– imennesket, i samfundet.

Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti, og foredragene arrangeres i

samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. De enkelte foredrag kan høres

uafhængigt af hinanden og foregår i sognehuset ved Vor Frelsers Kirke, Kirkegade

24, 6700 Esbjerg. Programudvalget består af Annie Graae, Linda Roslyng, Inger

Jensen og Kirsten Clausen. Kontakt: Annie Graae, e-mail: anniegraae@hotmail.com,

tlf.: 75 45 34 20. Logo: Ditte Nørup Andersen.

Der er gratis adgang. Kaffe og drikkevarer kan købes i pauserne.

Medbring selv madpakke.

 

Lørdag d. 28. marts:

Salmedigter og forfatter, phd. Iben Krogsdal og sognepræst, cand. theol. et mag. art. Morten Skovsted

Kl. 10.15 - 11.45

"Må livet gøre ondt?"

Et dialogforedrag om det moderne menneskes forhold til smerte, modgang og livet, når det gør ondt.

Kl. 12.15 - 13.45

"Mennesket i nye salmer"

I dette foredrag vil vi se på, hvordan mennesket i dag bliver beskrevet i en række nye salmer. Morten vil som anmelder og salmekyndig fortælle om mennesket i nogle af disse salmer, og Iben vil præsentere nogle af sine egne salmer, der handler om det at være et moderne menneske.

Undervejs skal vi synge salmerne som fællessang. 

 


 

 

Babysalmesang 

tirsdag kl. 10.00 i kirken -

 

Babysalmesang henvender sig til de helt små børn (0-12 mdr.) og deres forældre.

Vi mødes 14-15 gange i kirken en formiddag om ugen, hvor der synges, danses, leges og vugges med børnene.

Babysalmesang ledes af musikpædagog Eva Bjørn.

Efter 45 min. intens aktivitet i kirken går vi over i sognehuset og får en kop kaffe, og børnene får ofte deres frokost.

Alle er velkomne. - Tilmelding er ikke nødvendig.

Yderligere oplysninger hos 
sognepræst Trine Villumsen, tlf. 7512 0274, mail TV@KM.dk

 


   

Åbningstider:   

 

Kirken:

tirsdag - fredag kl. 9.00 - 15.00

Kirkekontoret: tirsdag - fredag kl. 9.00 - 12.30
torsdag tillige kl. 15.30 - 17.00

 

 


 

 

Klik på billedet for at downloade kirkebladet

 

Klik på billedet for at downloade Sognearrangementer 

 

 
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59